na putu koji vodi iz Jeruzalema u Jerihon
nema svećenika da je zaobiđe

niti levite da od nje odvrati pogled
izranjena, izubijana, oplijenjena, naga riječ
mre
jao mi smo u Babilonu

Gdje je Samarjanin
da se nadvine nad nju
Kojim putem ide živinče
da je ponese među ljude
Raste li maslina

koja će dati ulja za njene rane
Cvate li vinograd
čije će vino ublažiti ranu riječi