Uoči blagdana sv. Elizabete, Caritas franjevačkog svjetovnog reda mjesnog bratstva Kaptol, već tradicionalno organizira prikupljanje dobrovoljnih priloga u prodajnim centrima Konzuma i Vrutka pod nazivom „Košarice sv. Elizabete“. Na ulazu u pojedine centre postavljene su košarice u koje svi ljudi dobre volje mogu odložiti svoje priloge za potrebe Caritasa OFS-a i Pučke kuhinjice franjevačkog samostana na Kaptolu 9.

Elizabeta je često činila djela milosrđa: davala je jesti i piti onima koji su kucali na njezina vrata, dijelila je odjeću, plaćala dugove, brinula se za bolesne i pokapala mrtve. Kada bi silazila sa svoga dvora, često je sa svojim sluškinjama odlazila u kuće siromaha, noseći im kruh, meso, brašno i druge namirnice. Osobno je dijelila hranu i pažljivo provjeravala odjeću i ležajeve siromaha. Mnogima na dvoru nije bilo ugodno gledati toliku darežljivost i brigu o siromasima. O tome govori i čudo o kruhu preobraženom u ruže: „Dok je Elizabeta išla putom sa svojom pregačom punom kruha naišla je na supruga koji ju je pitao što to nosi, prigovorivši kako previše daruje siromahe. Ona je raširila pregaču i, namjesto kruha, u pregači osvanuše prelijepe ruže.“ Taj simbol ljubavi je često prisutan u prikazivanju lika svete Elizabete.

PLAKAT sv. Elizabeta (A3 Landscape).pdf
PLAKAT sv. Elizabeta (A3 Portrait).pdf