U srijedu 15. listopada 2014. održana je redovita tribina na temu “Opomena sv. Franje”. Izlagačice teme su ovaj put bile s. Milka Marjanović, s. Marija Martiš i s. Ivona Franjković.

Neka pitanja za razmišljanje:

  • Kakav sam ja sluga?
  • Što imam, a da pripada meni?
  • Kada je sluga blažen?
  • Kakav je moj franjevački život i je li blažen?

Nekoliko fotografija: