Od Gordane Štampar.

Aleluja! Sretan i blagoslovljen Uskrs svima