Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 24. ožujka 2021.:

  • Tema: “Strah i kršćanski odgovor na strah”
  • Gost: fra Svetozar Kraljević, OFM
  • Voditelj: Igor Kanižaj