Mir i dobro !

Nova grupa kandidata i simpatizera ima svoj susret 30. lipnja 2010. godine u 19.00 h.

Okupljanje ispred sobice FSR-a.