NOVA GRUPA KANDIDATA I SIMPETIZERA IMA SVOJ SUSRET
14. listopada 2009. godine u 19.15 h
OKUPLJANJE ISPRED SOBICE FSR-a

Nova grupa kandidata i simpatizera ima svoj susret

14. listopada 2009. godine u 19.15 h.

Okupljanje je ispred sobice FSR-a.