Treći susret i predavanje za sve novozavjetovane članove FSR-a iz zagrebačkih mjesnih bratstava – “Ecclesia_de_Eucharistia – enciklika pape Ivana Pavla II o odnosu euharistije i Crkve” (fra Goran Dabić, TOR)