Riječ duhovnog asistenta, kolovoz 2023.

 

Sveti Franjo je bogat čovjek, a ne siromah.

Franjo je bio siromašan, a u biti je bio bogat.

Bogat je čovjek koji ima ljubavi, koji ljubi.

Siromašan je onaj koji nema ljubavi, koji ne ljubi.

Za ljude kažemo kad ih predstavljamo ili o njima govorimo: Poznat po ovome, poznat po ovome, napravio ovo, napravio ono.

Gledamo na ljude kroz djela koja rade.

Po čemu je poznat Franjo?

 

Franjo je poznat po oprostu i što je mirio ljude.

Koliko je to danas važno kad se ljudi gotovo na svim razinama svade i nemirni su?

Najdalje, poznat je kao onaj koji se povezao s Kristom.

Sveti Franjo povezao se s Kristom u molitvi.

Prvo je molio za oproštenje.

A onda je molio za druge ljude.

I treće, zahvaljivao je.

 

Želim vam život u kojem ćete najviše zahvaljivati, a ne opraštati.

Jer ako u životu ima više opraštanja znači da smo život proveli u lutanjima, svađama, nezadovoljstvima i nemirima.

Želim vam život ispunjen Kristom, a njega ćete pronaći u svome srcu i u njegovoj Crkvi.

Krista ćete pronaći uvijek u molitvi.

Pronaći ćete ga kao i sv. Franjo u molitvi oproštenja, u molitvi za druge ljude i u molitvi zahvaljivanja.

Neka nam i ovaj dan prođe u molitvi, u molitvi oproštenja, molitvi za druge ljude i molitvi zahvaljivanja.

 

fra Zdravko Lazić, duhovni asistent