Riječ duhovnog asistenta, listopad 2023.

Kad u kontekstu Božića spominjemo sv. Franju, redovito spominjemo njegovo čudesno iznašašće scenskog prikaza svetoga božićnog događaja u spilji u Grecciu. On se nadahnjuje božićnim običajima svoga vremena, ali unosi nešto novo i to vrlo bitno u takvo slavlje. On je prije svega htio, a to i jest glavni doprinos sv. Franje slavlju Božića uz jaslice, da se slavlje Božića uz jaslice neraskidivo poveže uz presvetu euharistiju, jer svaka je euharistija životno obnavljanje Božića, kako sam Franjo zanosno kliče: “Evo danomice se ponizuje, kao kad je sišao s kraljevskih prijestolja u krilo Djevice, danomice dolazi k nama u poniznu obličju. Danomice dolazi iz krila Očeva (Iv 1.18) na oltar po svećenikovim rukama. I kao što se svetim apostolima pokazao u pravom tijelu, tako se sada nama pokazuje u svetom kruhu.”

Ako je Franjo s tolikim zanosom, žarom i izražajnošću naviještao i mimikom ocrtavao sjećanje na povijesno Isusovo rođenje, možemo samo zamisliti s kolikim je žarom slavio, klanjao se i pričešćivao Gospodinom prisutnim u euharistijskim otajstvima.

Takvo scensko prikazivanje i tako proživljeno slavljenje Božića u Grecciu bilo je nešto više nego samo predstava i sjećanje davnog misterija. Svojom neraskidivom povezanošću s oltarom i sa euharistijskim slavljem bilo je to istinsko euharistijsko slavlje čije najdublje značenje i spasenjski domet nije bilo samo u komemoraciji jednog povijesnog događaja, nego u spasenjskoj aktualizaciji jednog otajstva vjere koje i danas mijenja život, kao što je – po svjedočanstvu Tome Čelanskoga – ono slavlje u Grecciu promijenilo život onim slaviteljima.

Sveti Franjo je zajedno sa svojom braćom, svoje slavljenje i proživljavanje Božića na poseban način hranio i slavio svojim božićnim psalmom koga su molili kroz cijelo božićno vrijeme.

Među Franjinim spisima nalazimo vrlo dragocjenu zbirku psalama koju nazivamo “Časoslovom muke”. Naime u toj zbirci psalama Franjo slavi i otajstveno proživljava sva otajstva Kristova, od utjelovljenja do otkupljenja sve do slavnog povratka Gospodinova. Taj se Časoslov sastoji od petnaest psalama (sedam za sveto trodnevlje i obične dane, dva za uskrsno vrijeme, tri za nedjelje i glavne svetkovine, dva za došašće i jedan za božićno vrijeme).

Taj Franjin Časoslov je važan zato što u njemu prevladavaju tekstovi psalama, dok u svim ostalim njegovim spisima prevladavaju tekstovi Novoga zavjeta.

fra Zdravko Lazić, duhovni asistent