Od Ureda za pokrete i udruge.

—– Original Message —–
From: “Novosti iz Zagreba”

Novosti o pripremama Europskog susreta
Zagreb, 17. prosinca 2006
————————————–
* Poziv na suradnju
* Na putu do Zagreba
———————

Poziv na suradnju
———————
Pozivamo mlade koji su na raspolaganju u danima prije Božića, ili između
Božića i Susreta, na samo nekoliko sati ili više dana, pomagati:
– kao vozači
– kod pripreme dekoracija za molitvu u paviljonima (rad prije Susreta)
– u prijemu 26.12. (pripremni sastanak popodne 25.12.)

Mlade koji nisu potrebni oko prijema i programa u župama pozovemo također
pomagati tijekom Susreta:
– kao vozači
– u različitim poslovima na Velesajmu ili drugdje
– na “Info” pultu (ako govore barem jedan strani jezik)

Sastanak: 19.12., nakon molitve, u 17.30, ispred crkve sv. Marije na Dolcu
ili u Pripremnom centru, između 18 i 20 sati istog dana. Kontakt:
info@taize-zg.net

Na putu do Zagreba
——————–
Mladi salzburške nadbiskupije primit će na putu sve grupe koje dolaze iz
sjeverne Francuske, Belgije i Njemačke na zajedničkoj molitvi u ponoć 27.
prosinca u svojoj katedrali. Nakon molitve svi će zajedno nastaviti put
prema Zagrebu.