Iako je u Kalendaru najavljeno da će se nova grupa kandidata i simaptizera okupiti u srijedu 15. listopada 2014. zbog preklapanja s Franjevačkom tribinom okupljanje grupe se pomiče za tjedan dana, tj. u srijedu 22. listopada 2014. poslije večernje sv. mise (oko 19,15h).