Od 30. srpnja do 1. kolovoza u našoj je crkvi Trodnevnica pred blagdan Porcijunkule ili Svete Marije Anđeoske. U 18.00 sati molimo Franjevačku krunicu 7 radosti BDM i litanije lauretanske i Časoslov. Pod sv. misom ćemo govoriti o vidicima štovanja Majke Isusove u franjevačkoj tradiciji. Na sam blagdan Porcijunkule, 2. kolovoza, nakon sve. mise bit će procesija u samostanski klaustar i klanjanje per Presvetim do 24 sata.