Uistinu, riječi jedva što umiju izreći. Dogodi se čak da se ni ljubav ne umije priopćiti. Da, potrebno je biti ljubav da bi se ljubav moglo čuti. I razumjeti.