Franjevački svjetovni red Trsat je objavio intervju s fra Ivanom Matićem, generalnim duhovnim asistentom.

Reci nam nešto fra Ivane o vrijednosti poslanja FSR unutar crkvene i društvene zajednice tijekom povijesti.

Kroz svoju bogatu povijest FSR posjeduje različite dokumente koji svjedoče o važnosti njihove karizme i njihova poslanja u crkvi i društvu, kroz različite povijesne etape. Nabrojit ću one najvažnije. Sveti Franjo je godine 1215. napisao Pismo vjernicima u kojemu daje smjernice vjernicima laicima za njihov život po evanđelju na putu savršenstva. Papa Honorije III. piše Memoriale Propositi 1221. i nažalost ovaj tekst je nestao. U novije vrijeme je svakako poznat i važan dokument Pravilo pape Pavla VI. iz 1978. posvećen svetom Franji “Seraphicus Patriarca” te ritual FSR i Generalne Konstitucije FSR iz 2000. godine. Važno je spomenuti i poznate osobe kroz cjelokupnu povijest koje su pripadale FSR kao npr. sv. Elizabeta Ugarska, sv. Ljudevit IX. francuski kralj, koji su ujedno i zaštitnici FSR. Nadalje veliki i poznati umjetnici, znanstvenici i istraživači kao što su Dante, Giotto, Leonardo da Vinci, Cristofor Columbo, Vasco de Gama, Amerigo Vespucci itd. Zna se također da su mnogi poznati svećenici, biskupi, kardinali i Pape bili članovi FSR. Jedan vrlo zanimljiv podatak, samo što se tiče papa, napomenuo bih da je samo u XIX. i XX. stoljeću postojao neprekinuti niz papa članova FSR i to od Pija IX. pa sve do Ivana XXIII. (Pijo IX; Lav XIII, Pijo X; Benedikt XV; Pijo XI, XII, Ivan XXIII). Od nekih naših poznatih osoba spomenuo bih samo blaženog kardinala Alojzija Stepinca i kardinala Franju Kuharića koji su bili članovi bratstva Franjevačkog Svjetovnog Reda na Kaptolu u Zagrebu. Sve nam ovo govori o životnoj snazi koju je FSR kroz cijelu povijest unosio u sve pore društvenog i crkvenog života kroz neumorno svedočanstvo svojih članova.

Kako vidimo da je FSR itekako utkan u sve pore društva i nacija, molim te, fra Ivane, reci nam nešto o njemu na svjetskoj razini. Koliko je on prisutan danas i kako je organiziran?

Što se tiče današnje prisutnosti FSR u svijetu i njihovog cjelokupnog broja možemo reći da po zadnjim statističkim podacima koje smo dobili na Generalnom Kapitulu (Rim 2000.) imamo nešto preko 431.000 zavjetovanih članova FSR-a. Naravno da taj broj nije u potpunosti točan jer mnoga bratstva nisu dostavila ove podatke a također postoje bratstva koja još uvijek rade na prikupljanju podataka u svojim bratstvima. Nacinalna bratstva FSR-a, ona koja su službeno ustanovljena ili ona koja su u nastajanju, prisutna su na svih pet kontinenata te tako danas imamo 60 nacionalnih bratstava koja su službeno ustanovljena i negdje oko 40-tak koja su u fazi nastanka. Na međunarodnoj razini FSR je animiran i vođen od strane internacionalnog vijeća Fsr-a (CIOFS), koje čine internacionalni vjećnici iz različitih zemalja, na čijem je vodstvu generalni ministar sa članovima predsjedništva međunarodnoga vijeća FSR-a. Svi članovi, pak, predsjedništva biraju se na izbornom generalnom kapitulu te kroz šest godina, koliko traje njihov mandat, odgovorni su za animiranje i vodstvo cijelog reda, iako ih na osobit način biraju kao predstavnike različitih jezičnih skupina. Tom vijeću pripadamo i nas četiri generalna duhovana asistenta, kao predstavnici prvog reda (Manje braće, Konvetualaca i Kapucina) i Trećeg samostanskog reda sv.Franje, te na taj naćin u duhu međusobnog životnog zajedništva surađujemo s međunarodnim predsjedništvom FSR u animaciji i vodstvu FSR i FRAME na internacijalnoj razini.
FSR ima svoju službenu internet stranicu (www.ciofs.org) na kojoj se može naći mnoštvo razlićitog materijala na četiri službena jezika reda: talijanskom, engleskom, španjolskom i francuskom, te također i svoj bilten i bilten Koinoia koji pripremamo mi asistenti.

Fra Ivane,FRAMA je proljeće Franjevačke velike obitelji.Molim te reci nam pobliže o njoj i njezinom djelovanju.

U mnogim zemljama zahvaljujući predanom radu s mladima, mnogi redovnici, redovnice i franjevački svjetovnjaci započeli su s organiziranjem FRAME. Inače sam njezin nastanak započinje u Italiji nakon drugog svjetskog rata,očnije 1948. godine kada fra Pacifico Perantoni ondašnji generalni ministar OFM povezuje sve postojeće skupine mladih koji se okupljaju oko franjevaca i naziva ih Franjevačka mladež katoličke akcije. Ovdje bih samo spomenuo da veliku zaslugu i za sam pokret katoličke akcije dugujemo članovima FSR-a koji su zapravo i započeli ovaj pokret u Italiji. Jedan od utemeljitelja je franjevački svjetovnjak Mario Fani, a također skoro kroz prvih pedeset godina ovoga pokreta u svim prvim i vodećim strukturama bili su franjevački svjetovnjaci. Od neizrecive je važnosti bio ovaj pokret u tom periodu jer su laici na jedan način bili prisutni u crkvi i u društvu, te zahvaljujući različitim aktivnostima, kreirali jedno novo kršćansko ozračje u društvu.