Najava emisije “Poziv u svijetu” – u ponedjeljak 26. siječnja 2015. na Radio Mariji:

Tema: “Volonteri u palijativnoj skrbi” – EU projekt OFS-a

Gosti:

  • Blaženka Eror Matić – voditelj projekta Mobilni tim volontera u palijativnoj skrbi OFS-a
  • Renata Marđetko – predsjednica udruge Pomoć neizlječivima u Kotoribi
  • Nikolina Markulin – koordinator volontera u udruzi Naš život u Petrinji

Voditelj: Igor Kanižaj