Od Ureda za pokrete i udruge.

Šaljemo zapisnik sa zadnjeg sastanka Velikog vijeća.

Zapisnik sa sastanka Velikog vijeca 13-11-06