U ponedjeljak, 23. ožujka 2015. u emisiji “Poziv u svijetu” na Radio Mariji:
Tema: “Pokora u OFS-u na počecima franjevaštva i danas”
Gosti: Stjepan Lice, ministar MB Kaptol i fra Daniel Patafta
Voditelj: Igor Kanižaj