Danas u 17.00 na Radio Mariji emisija Franjevačkog svjetovnog reda “Poziv u svijetu”:

Tema: 20 godina Frame.

Urednik: Igor Kanižaj.