Skupština je imala uvodni dio u obliku rada po skupinama gdje se razgovaralo o mogućim temama za III. nacionalni kongres OFS-a i Frame koji će se održati 2021. godine, a to su:

  • Veća posvećenost početnoj i trajnoj formaciji (obuhvaća ljudsku, kršćansku i franjevačku dimenziju formacije).
  • Važnost i potreba produbljivanja i življenja franjevačkoga identiteta bratstva OFS-a i njegovih članova.
  • Jačanje svijesti o suodgovornosti za vođenje bratstva OFS-a (na svim razinama).
  • Kako na mjesnoj razini djelovati u svijetu i društvu kao članovi OFS-a?
  • Kako ojačati organizirano trajno djelovanje OFS-a na mjesnoj razini?

Nekoliko fotografija: