Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 26. prosinca 2018.:

  • Tema: 40. obljetnica Pravila Franjevačkog svjetovnog reda – ploda koncilske obnove
  • Gosti:
    • Antica Ćepulić, OFS,
    • fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent OFS-a
  • Voditelj: Igor Kanižaj