Kalendar susreta i slavlja u 2019. godini je objavljen na adresi: http://kaptol.ofs.hr/godisnji-kalendar-2019.