“Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.” (2 Kor 6, 2)

Od 19.do 21. ožujka 2015. u crkvi sv. Franje na Kaptolu.

P R O G R A M :

ČETVRTAK (19. ožujka)

 • 17.00 Klanjanje
 • 18.00 Križni put
 • 18.30 Sv. misa
 • 19.30 Nagovor
 • 19.50 Klanjanje

PETAK (20. ožujka)

 • 17.00 Pokorničko bogoslužje
 • 18.00 Križni put
 • 18.30 Sv. misa
 • 19.30 Nagovor
 • 19.50 Klanjanje

SUBOTA (21. ožujka)

 • 9.45 Nagovor
 • 11.00 Sv. misa i bolesničko pomazanje
 • 12.00 Klanjanje