(PDF, 162 KB)

Napomene:

  • Sljedeća mjesečna skupština će biti 11. listopada (a ne kako je prvotno najavljena za 4. listopada).
  • Biblijska grupa kreće sa susretima 7. listopada.