Sveta misa zadušnica će biti u
utorak, 20. prosinca 2011., u 18.30 sati
u crkvi sv. Franje na Kaptolu.