Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 26. svibnja 2021:

  • Tema: “Poslanje Franjevačke mladeži u Crkvi”
  • Gosti:
    • fra Franjo Vuk, nacionalni duhovni asistent Frame,
    • Ana Iva Leš i Petar Škrobo, članovi Frame
  • Voditelj: Igor Kanižaj