U petak, 14. prosinca 2012. Franjevačka mladež (FRAMA) je proslavila svoj 20. rođendan. Na portalu Hrvatskog nacionalnog bratstva Frame 10-minutni filmić pokazuje jednu retrospektivu Frame u zadnjih 20 godina.