Prilog s Nacionalnog susreta o društvenom djelovanju svjetovnih franjevaca od 25. rujna 2011.
 Prilog o Rekreaciji 60+ sa Sigeta od 16. listopada 2011.