Mnogi ljudi tvrde da je politika prljava rabota kojom se pošten čovjek, a posebno vjernik, ne može baviti. Crkva ne misli tako, već ustrajno potiče vjernike na sudjelovanje u političkom životu, naglašavajući da to uvijek treba biti u službi promicanja osobe i općeg dobra. Dokument “Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu” iz 2002. godine jasno kaže: “Ostavljaju istinu oni koji zato što znaju da ovdje nemamo stalna prebivališta, nego da tražimo buduće, misle da zbog toga mogu zanemariti svoje zemaljske dužnosti, zaboravljajući da ih sama vjera još više obavezuje na njih, svakoga prema njegovu pozivu… Neka se kršćani radije vesele što… mogu sve svoje zemaljske djelatnosti obavljati tako da ljudska, obiteljska, profesionalna, znanstvena ili tehnička nastojanja ujedinjuju u životnu sintezu s religioznim vrednotama pod čijim se uzvišenim vodstvom sve upravlja na slavu Božju”.

 

František Nosek

Nebeski zaštitnik političara inače je engleski odvjetnik, državnik i trećoredac sveti Thomas More (1478.-1535.), ali i među suvremenicima imamo političare trećoredce sveta života. Jedan o

 

d njih je Čeh František Nosek, kojeg se spominjemo 17. travnja.

Rođen je 26. travnja 1886. u gradu Chrudimu na istoku Češke, kao prvo od dvoje djece u obitelji. Otac mu je radio u financijskoj policiji pa se obitelj često selila. Dječak je bio povučen i nježna zdravlja – od ranog djetinjstva patio je od jakih napada astme.

Nakon očeve smrti 1896. godine majka se s djecom vratila u Chrudim, gdje je František s najboljim ocjenama završio osnovnu školu i gimnaziju. Njegovi akademski uspjesi bili su plod ne samo prirodnog dara, nego i vrijednog rada. Čak i za vrijeme praznika rano se ustajao i ponavljao gradivo te prevodio s latinskog, grčkog, njemačkog i francuskog. Mnogo je čitao i rado svirao flautu.

Još kao dijete primjećivao je potrebe svojih bližnjih, te je često doma na ručak dovodio kojeg od siromašnih školskih kolega.

* * *

Nakon gimnazije odlazi na čuveno Karlovo sveučilište u Pragu, i postaje aktivan član katoličke Češke akademske lige koja se brine za siromašne studente. Sudjelovao je i u osnivanju Studentskog socijalnog fonda koji studente pomaže kreditom koji vraćaju kad se zaposle. Početkom 1910. godine doktorirao je pravo i upravu. Zaposlio se u državnoj službi i brzo napredovao do položaja financijskog savjetnika.

Dvije godine kasnije obitelj se preselila u gradić Poříčí nad Sázavou. U kolovozu 1917. godine u crkvi sv. Galla (Havela) oženio se Annom Kubešovom. Željeli su puno djece, ali dobit će samo dvoje, Annu i Františeka.

Crkva sv. Havela

* * *

Nakon prvog svjetskog rata i Česi su se našli u novoj državi. Mada je želio raditi kao sveučilišni profesor, Nosek je smatrao pitanjem savjesti sudjelovanje u političkom životu novonastale republike. Postao je članom Čehoslovačke narodne stranke i na prvoj skupštini stranke izabran za potpredsjednika. Od siječnja 1920. godine pa do smrti bio je poslanik Narodne skupštine, u kojoj je bio član odbora za proračun. Od 1925. do 1926. godine obnašao je dužnost ministra unutarnjih poslova, a od 1926. do 1929. godine ministra pošte i telekomunikacija.

Njegovo političko djelovanje bilo je prožeto duboko kršćanskim poimanjem života i svijeta. Na rad je gledao kao na slavljenje Boga i služenje bližnjemu, što posebice vrijedi za odgovorne društvene položaje. Smatrao je da je cilj svakog političko-ekonomskog sustava u konačnici duhovan – da stvara društvene uvjete u kojima će se spasiti što više duša. Privatni interes poduzetnika ili političara, po njemu, ne smije biti na štetu dobra zajednice, inače je u pitanju tek izdajnička urota protiv principa države. Ukratko, njegovi stavovi su uvijek bili u skladu s Božjim zakonima koje je smatrao jedinim putem do pravednog društva.

Stoga nije čudno da je i u moralnim i u ekonomskim temama bio vrlo izravan, dosljedan riječju i djelom, te nikad nije davao lažna obećanja. I što je vrlo važno, svemu što je činio pristupao je sa sviješću da se nikakvo dobro ne postiže brzo i lako, već polako i s mnogo truda, uz puno prepreka koje treba prevladati.

* * *

Kao franjevačkom trećoredcu na srcu mu je bilo služenje siromašnima u kojima je vidio braću u Kristu. I sam je živio u skromnim uvjetima – s obitelji u malom iznajmljenom stanu.

Godine 1926. u povodu sedamstogodišnjice smrti svetog Franje, osnovao je “Djelo svete Janje Češke” koje je izgradilo mnoštvo crkava u brzorastućim praškim predgrađima. Jedan od njegovih najvećih poduhvata bili su domovi sv. Klare, dobrotvorne ustanove koje su vodile sestre trećoredice, a u kojima su utočište nalazile siromašne starice i napuštena djeca. Kroz Udrugu katoličke mladeži ulagao je mnogo truda i u rad s mladima. Za siromašnu gradsku djecu sagradio je tri ljetovališta.

Bio je vrlo aktivan i u savezu poljoprivrednih zadruga te u središnjici narodnih štedionica – sudjelovao je u osnivanju više od sedamdeset ogranaka.

* * *

Čovjek koji je toliko učinio za druge nije imao idiličan privatni život. Strpljivo, i u duhu pomirenosti s Božjom voljom podnosio je vrlo bolne gubitke – 1929. godine umrla mu je sestra, 1933. sin, a naredne godine i supruga Anna.

U veljači 1935. godine ozbiljno se razbolio, i dva mjeseca kasnije, 17. travnja umro od upale pluća. Sahranjen je na groblju uz crkvu sv. Galla u Poříčí.

Grob Františeka Noseka

Početkom 1996. godine u Pragu je osnovan nadbiskupijski odbor s ciljem pripreme beatifikacije “političara koji nikad nije lagao”, Františeka Noseka.