1. Živjeti posve s Bogom
• Načiniti od života odnos s Bogom. Ne bježati od Boga. Ne priklanjati se mišljenjima koja su suprotna onome što uči Gospodin. Tražiti i nalaziti Božju prisutnost u vlastitoj obitelji i bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda.
 – Razmišljati o onome što još nisam predao Bogu.
 – Podijeliti s braćom i sestrama ona iskustva koja sam naučio od drugih o Bogu, do čega ne bih nikada došao sam.
 – Koja sve iskustva o Bogu smo naučili od ljudi koji nisu vjernici a koja od onih koji su vjernici?
• Ne razdvajati molitvu i djelovanje, vodeći računa o onome što nas frustrira.
 – Koja područja života najviše izbjegavam i najmanje im se radujem a dio su moga života u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda? Jesam li to podijelio kada s drugima? Što činim da razlučim i prihvatim Božji govor u tome? Tražim li pomoć od koga u tome razlučivanju ili mi je svejedno?
2. Živjeti na dvije razine
• U odnosu s Gospodinom s jedne strane postoje zaokupljenosti, osjećaji, teorijski govor, što često vlada u molitvi, s druge pronalazimo, u dubini, životne stavove, koje valja trajno čuvati (povjerenje, zahvalnost, predanost onomu što Bog želi…).
 – Do kojih vrijednosnih stavova najviše držim u svojemu odnosu s Bogom, a do kojih u odnosu s ljudima?
 – O čemu najviše govorim kad se govori o Bogu, a o čemu kad se govori o Franjevačkom svjetovnom redu i Crkvi. Je li to samo moj lijepi teorijski govor ili je to dio mene, moje nutrine i vanjštine?
 – Koje prijedloge imam za braću i sestre a koje oni za mene da ne budem samo vičan u vjerskom govoru, nego i praktični vjernik koji razumije, živi i svjedoči svoju vjeru? Na što se ljutim u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda a što me osobito raduje?
3. Vjernost molitvi
• Bez osobne svakodnevne molitve, licem u lice, odnos s Bogom svede se na nešto maglovito i daleko. Ako molitva ne usmjeruje življenje u trajnom odnosu s Bogom, znači da padamo u neplodni intimizam.
-  Koje glavne prigovore svojoj molitvi bih mogao podijeliti s drugima?
 – Je li moja molitva neplodna? Što je tome uzrok po vlastitom mišljenju? Je li mi lijepo u molitvi i na tome se zaustavljam?
 – Znam li šutjeti u molitvi, umijem li mirno i skladno govoriti s Bogom kao sa svojim Ocem, što mi je najteže u osobnoj a što u zajedničkoj molitvi?
• Molitva psalama što nas prati u svakodnevnoj liturgiji, podsjeća nas kako postoje različite vrste molitava ovisno o različitim prilikama koje pripadaju osobnom i zajedničkom postojanju, sadašnjem i povijesnom. Cijeli naš život čuva i osvjetljava prisni razgovor s
Bogom.
 – Nabroji tri psalma ili samo tri retka iz različitih psalama koji najviše voliš i koje smatraš i kao govor Bogu iz svoje muke i radosti.
 – Koji su najčešći sadržaji moje molitve? Koja područja života ne unosim nikada u molitvu?
 – Je mi moja molitva mehanička i hladna ili doživljavam kako Duh u meni moli i zauzima se za me neizrecivim uzdasima?
 – Što mi je najljepše kod molitvenoga stava sv. Franje, a što kod molitvenoga stava sv. Klare?
 – U čemu mi je sv. Elizabeta učiteljica molitve? Kako objašnjavam da je duhovnost sv. Elizabete duhovnost pranja nogu?

pdf iconPozvani rasti u trajnoj formaciji – veljača 2012.pdf