Članci označeni s “Riječ duhovnog asistenta”.


GLEDAJ ONOGA KOJI JE ZA TE POSTAO PREZREN
Gledaj onoga koji je za te postao prezren i slijedi ga postavši radi njega prezrena na ovom svijetu. O, najplemenitija kraljice, pogledaj, razmisli, razmatraj svoga Zaručnika, najljepšeg među sinovima ljudskim, kako je radi tvoga spasenja postao najružniji od ljudi, prezren, udaren i po cijelom tijelu mnogostruko bičevan, umirući u samim tjeskobama križa, i poželi da ga nasljeduješ. Ako budeš s njime trpjela, s njime ćeš kraljevati, ako s njime podnosiš boli, s njime ćeš se i radovati, ako umireš na križu patnja, s njime ćeš imati višnje stanove u sjaju svetaca, i ime će tvoje, zapisano u knjizi života, biti slavno među ljudima.
Zbog toga ćeš vječno kroz vijeke vjekova biti dionica slave nebeskoga kraljevstva u zamjenu za zemaljsko i prolazno; učestvovat ćeš u vječnim dobrima u zamjenu za propadljiva i živjet ćeš u vijeke vjekova.

Drugo pismo sv. Klare Agnezi Praškoj

PITANJA ZA RAD:
Kad sam prvi puta upoznala sv. Klaru?
Koju od mnogih jasnoća svete Klare bi željela najviše nasljedovati?
Kako bi svojim riječima opisala jasnoću prijateljstva svete Klare?
Jasnoća svete Klare u odnosu sa sestrama je vrlo konkretna i zbiljska. Što te se tu najviše dojmilo?
Kako je Klara gledala na rad?
Kako se Klara odnosila prema crkvenim predmetima?
Kako se u životu u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda otkriva milost rada, skrb za crkvene predmete i osjetljivost za stvoreni svijet?
Je li ti iznenađujuća šutnja koja je bila kroz povijest o svetoj Klari?
Kako bi predstavila svetu Klaru djevojčicama i djevojkama danas?
Kakvu Klaru bi ti nacrtala da umiješ crtati, kojim bojama, u kojem kontekstu, s kojim ljudima, odnosno pozadinom, što bi ona poručivala? Koja slika svete Klare ti je lijepa i govori ti svaki put kad je promatraš?
Kakav je bio Klarin odnos prema bližnjima?
Kakav je bio Klarin odnos prema sestrama?
Opiši Klaru kao memoriju franjevačke duhovnosti i molitve!
U čemu je jasnoća Klarine osjetljivosti za stvoreni svijet?
Je li te iznenadilo to što je o Klari se mnogo godina šutjelo?
Kako bi opisala Klarinu odgovornost prema braći?
U čemu je tebi sveta Klara izazov?
Koje pitanje bi postavio svetoj Klari? 

pdf iconRadni materijal – Jasnoća sv. Klare – travanj 2012.pdf

1. Živjeti posve s Bogom
• Načiniti od života odnos s Bogom. Ne bježati od Boga. Ne priklanjati se mišljenjima koja su suprotna onome što uči Gospodin. Tražiti i nalaziti Božju prisutnost u vlastitoj obitelji i bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda.
 – Razmišljati o onome što još nisam predao Bogu.
 – Podijeliti s braćom i sestrama ona iskustva koja sam naučio od drugih o Bogu, do čega ne bih nikada došao sam.
 – Koja sve iskustva o Bogu smo naučili od ljudi koji nisu vjernici a koja od onih koji su vjernici?
• Ne razdvajati molitvu i djelovanje, vodeći računa o onome što nas frustrira.
 – Koja područja života najviše izbjegavam i najmanje im se radujem a dio su moga života u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda? Jesam li to podijelio kada s drugima? Što činim da razlučim i prihvatim Božji govor u tome? Tražim li pomoć od koga u tome razlučivanju ili mi je svejedno?
2. Živjeti na dvije razine
• U odnosu s Gospodinom s jedne strane postoje zaokupljenosti, osjećaji, teorijski govor, što često vlada u molitvi, s druge pronalazimo, u dubini, životne stavove, koje valja trajno čuvati (povjerenje, zahvalnost, predanost onomu što Bog želi…).
 – Do kojih vrijednosnih stavova najviše držim u svojemu odnosu s Bogom, a do kojih u odnosu s ljudima?
 – O čemu najviše govorim kad se govori o Bogu, a o čemu kad se govori o Franjevačkom svjetovnom redu i Crkvi. Je li to samo moj lijepi teorijski govor ili je to dio mene, moje nutrine i vanjštine?
 – Koje prijedloge imam za braću i sestre a koje oni za mene da ne budem samo vičan u vjerskom govoru, nego i praktični vjernik koji razumije, živi i svjedoči svoju vjeru? Na što se ljutim u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda a što me osobito raduje?
3. Vjernost molitvi
• Bez osobne svakodnevne molitve, licem u lice, odnos s Bogom svede se na nešto maglovito i daleko. Ako molitva ne usmjeruje življenje u trajnom odnosu s Bogom, znači da padamo u neplodni intimizam.
-  Koje glavne prigovore svojoj molitvi bih mogao podijeliti s drugima?
 – Je li moja molitva neplodna? Što je tome uzrok po vlastitom mišljenju? Je li mi lijepo u molitvi i na tome se zaustavljam?
 – Znam li šutjeti u molitvi, umijem li mirno i skladno govoriti s Bogom kao sa svojim Ocem, što mi je najteže u osobnoj a što u zajedničkoj molitvi?
• Molitva psalama što nas prati u svakodnevnoj liturgiji, podsjeća nas kako postoje različite vrste molitava ovisno o različitim prilikama koje pripadaju osobnom i zajedničkom postojanju, sadašnjem i povijesnom. Cijeli naš život čuva i osvjetljava prisni razgovor s
Bogom.
 – Nabroji tri psalma ili samo tri retka iz različitih psalama koji najviše voliš i koje smatraš i kao govor Bogu iz svoje muke i radosti.
 – Koji su najčešći sadržaji moje molitve? Koja područja života ne unosim nikada u molitvu?
 – Je mi moja molitva mehanička i hladna ili doživljavam kako Duh u meni moli i zauzima se za me neizrecivim uzdasima?
 – Što mi je najljepše kod molitvenoga stava sv. Franje, a što kod molitvenoga stava sv. Klare?
 – U čemu mi je sv. Elizabeta učiteljica molitve? Kako objašnjavam da je duhovnost sv. Elizabete duhovnost pranja nogu?

pdf iconPozvani rasti u trajnoj formaciji – veljača 2012.pdf

I. POZIV
Dva koraka
A. Osobni
• Razmišljati o izvještaju o stvaranju čovjeka iz Knjige Postanka 1,2631 i 2,4b7, otkrivajući u njemu poziv na božansko sinovstvo i na slobodu svakog čovjeka.
B. Zajednički
• Priopći osobne odjeke na Postanak 1 i 2.
• Podijeli s drugima što te najviše pogodilo u tim tekstovima.
• Izrazi svoju misao o čovjeku koji je stvoren slobodan i na sliku Božju, navodeći u čemu ti tekst predstavlja poteškoće.
• Ispričaj događaj iz svoga života u kojem si iskusio zrelije i slobodnije prianjanje franjevačkom pozivu.
II.  “RANJENA” SLOBODA
Dva koraka
A. Osobni
• Razmišljati o izvještaju o stvaranju čovjeka iz Knjige Postanka 3, otkrivajući u njemu zauzimanje vjernika u borbi između “duha tijela” i “duha Božjega “.
B. Zajednički
• Priopći osobne odjeke na Postanak 3.
• Podijeli s drugima što te najviše pogodilo.
• Izrazi svoju misao o ljudskoj “ranjenoj” slobodi polazeći od svog iskustva.
• Ispričaj događaj iz svoga života u kojem si se morao boriti kako bi se otvorio Duhu Božjemu.
III. NA PUTU RASTA
Preispitati barem jedan dio vlastitog puta franjevačkog života.
A. Osobni
• Koji odjek izaziva u tebi govor o «trajnom procesu rasta tijekom životnih dobi, pa i u svojim ograničenjima i uvjetovanostima«?
 Opiši u kojim slučajevima si doživljavao sljedeće stvarnosti: zahvalnost, povjerenje, unutarnja radost, utjeha, napor, obeshrabrenje, razočarenje?
 Na koji ti način to pomaže čitati i tumačiti tvoju povijest rasta u zvanju?
B. Zajednički
 Promišljati o slijedu rasta u vlastitom pozivu: prije ulaska, u početnom razdoblju, u prvim zavjetima, prije vječnih zavjeta, u pojedinim službama, u zrelosti, starosti…
 Podijeli u bratstvu ili na nekom susretu generacijske ili interesne grupe svoje razmišljanje o sljedećoj tvrdnji «Formacija, u sebi nikad nije dovršena, ona nije više samo školsko vrijeme pripreme za zavjete, nego predstavlja teološki način promišljanja samoga franjevačkoga života».
 Koje prijedloge za rast vlastite formacije bi dao sam sebi, a koje drugima?

pdf iconPozvani rasti u trajnoj formaciji – siječanj 2012.pdf