Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 27. travnja 2022.:

Tema: “30 godina Frame u Hrvatskoj”

Gosti:

  • fra Ivica Jagodić,
  • fra Ivan Matić,
  • Ana Mlinarić, OFS,
  • Davor Mavrić, OFS,
  • Ana Matić, nacionalna predsjednica Frame

Voditelj: Igor Kanižaj