Mir i dobro!

Dan pokreta i udruga – susret s Kardinalom 14.05.2010. (IKA)