Poslušajte snimku emisije FSR-a na Radio Mariji od 23. 4. 2007. u 17 sati.