• U crnoj noći na crnom kamenu crni mrav. A ipak, Bog ga vidi… S ljubavlju ga vidi…
  • Zapitajmo se: jesmo li spremni umrijeti za svaku Isusovu riječ. A onda pođimo još dalje: jesmo li spremni živjeti svaku Njegovu riječ…
  • Ne valja pitati bahato, da od rike pitanja ne čuješ šapat odgovora.
  • … teško je kraj Krista proći neopredijeljen.
  • Svi smo mi pred Bogom mali. A jednom, u nebu, saznat ćemo da je među nama bilo i velikih. Sva sreća da mi njima nećemo tada biti zavidni, a oni nas neće gledati s visine.
  • Obično se misli da je bit farizejstva prijetvornost, ali ne. Bit je farizejstva – čisti računi s Bogom. Farizej se želi obavijestiti o svemu što Bog od njega traži, želi biti siguran što je dužan i – makar je to nemoguće, i tu počinje prijetvornost – želi ‘namiriti’ Boga. Želi se na kraju osjećati da je s Bogom ‘kvit’.
  • Molitva je i riječ i misao i pogled i susret. Sve može biti molitva, cijeli život bi zapravo trebao postati molitva. Ne bi iz nje ni trebali izlaziti. Ako si stalno svjestan da je sve što imaš Božji dar, ako Mu za sve zahvaljuješ, ako je svaki tvoj udah i izdah radosna hvala za sve, onda stalno moliš…
  • ‘Gospodine moj, hvala Ti što si me stvorio.’ (sv. Mala Terezija) I molim te da mi pomogneš da se ostvarim u punini. I molim te da ja drugima pomognem da se ostvare u punini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.