Drage sestre i braćo,

kao što je ranije najavljeno, 7. svibnja ćemo održati Izborni kapitul na Sigetu s početkom u 9h. Pozivamo vas da predložite kandidate za novo vijeće. Predložiti kandidate možete na jedan od dva načina:

  • Prije ili poslije Mise u Komediji ćete moći preuzeti isprintani listić za prijedlog kandidata te ga popuniti i vratiti, ili
  • Na poveznici možete ispuniti online verziju kandidacijskog listića

Bitno za napomenuti je da prije nego napišete nečije ime za kandidata za neku od službi, provjerite s tom osobom prihvaća li kandidaturu i napišite njeno ime ukoliko ju prihvaća.

U nastavku donosimo ulomak iz Generalnih konstitucija koje propisuju dužnosti vijeća i pojedinih službi, pa vam i to može poslužiti kao pomoć u predlaganju kandidata.

Vijeće bratstva
Članak 49
1. Vijeće mjesnoga bratstva sastavljeno je od sljedećih službi: ministra, zamjenika ministra [doministra], tajnika, rizničara i učitelja formacije. Prema potrebama svakoga bratstva, mogu se pridodati druge službe. Duhovni asistent bratstva jest član vijeća po pravu.
2. Bratstvo okupljeno na skupštini ili kapitulu bavi se sadržajima koji se tiču njegova života i organizacije. Svake tri godine, na izbornoj sklupštini ili kapitulu, izabire ministra i vijeće po propisima koji su predviđeni u Konstitucijama i u statutima.
Članak 50
1. Dužnost je vijeća mjesnoga bratstva:
– promicati nužne inicijative u korist bratskoga života da poraste ljudska, kršćanska i franjevačka formacija njegovih članova i da ih se podrži u svjedočenju i u zauzetosti u svijetu;
– da se konkretno i odvažno opredijeli, sukladno situaciji bratstva, za neke od mnogih mogućih djelatnosti na apostolskome polju.
2. Dužnosti su vijeća, osim toga:
a) odlučivati o primanju i pripuštanju nove braće zavjetovanju;
b) uspostavljati bratski dijalog s članovima koji se nalaze u posebnim poteškoćama, te se pobrinuti za odgovarajuće mjere;
c) prihvatiti molbu o odstupanju i odlučiti o suspenziji člana bratstva;
d) odlučiti o osnivanju sekcija ili grupa u skladu s Konstitucijama i statutima;
e) odlučivati o usmjerivanju raspoloživih fondova i općenito odlučivati o predmetima koji se odnose na financijsko vođenje i gospodarske poslove bratstva;
f) podjeljivati dužnosti vijećnicima i ostalim zavjetovanim članovima;
g) tražiti prikladne i spremne redovnike za asistente od nadležnih poglavara Prvoga reda i TORa;
h) izvršavati ostale obveze naznačene u Konstitucijama ili neophodne za postizanje vlastitih ciljeva.
Službe u bratstvu
Članak 51
1. I pored suodgovornosti vijeća u animiranju i vodstvu bratstva, zadaća je ministra – koji je prvi odgovorni bratstva – brinuti se da se u praksi provode smjernice i odluke bratstva i vijeća koje treba obavijestiti o svom radu.
2. Ministrova je, osim toga, zadaća:
a) sazivati, predsjedati i voditi sastanke bratstva i vijeća; svake tri godine sazvati izborni kapitul bratstva, nakon što je saslušao vijeće glede formalnosti sazivanja;
b) pripremati godišnje izvješće koje se šalje vijeću više razine, uz prethodno odobrenje vijeća bratstva;
c) predstavljati bratstvo u svim njegovim odnosima s crkvenim i civilnim vlastima. Kad bratstvo postigne pravnu osobnost na civilnom području, ministar, gdje je to ikako moguće, preuzima njegovo zakonsko predstavljanje;
d) uz pristanak vijeća, tražiti pastoralni pohod i bratski pohod najmanje jedanput u trogodištu;
e) obavljati poslove koje Konstitucije povezuju s njegovom nadležnošću.
Članak 52
1. Zamjenik ministra [doministar] ima ovu zadaću:
a) u bratskome duhu surađivati s ministrom i podržavati ga u vršenju njegovih zadataka;
b) obavljati dužnosti koje mu povjeri vijeće i/ili skupština (kapitul);
c) zamjenjivati ministra u njegovim nadležnostima i odgovornostima kad je privremeno odsutan ili zapriječen;
d) preuzeti dužnosti ministra kad služba ostane upražnjena.
2. Tajnik ima ovu zadaću:
a) sastavljati službene spise bratstva i vijeća i pobrinuti se da se pošalju odgovarajućim naslovnicima;
b) brinuti se za upotpunjenje i održavanje arhiva i registara unoseći u njih primanja, zavjetovanja, smrt, povlačenja i prijelaze iz bratstva;
c) brinuti se da se braći priopće važnija zbivanja na različitim razinama i, ako je zgodno, objave putem sredstava priopćivanja.
3. Učitelj formacije [odgojitelj] ima ovu zadaću:
a) koordinirati, uz pomoć drugih članova vijeća, odgojno-obrazovne djelatnosti bratstva;
b) poučavati i animirati aspirante u vrijeme uvođenja, kandidate u vrijeme početne formacije i novozavjetovane;
c) obavještavati vijeće bratstva, prije zavjetovanja, je li kandidat prikladan da se obveže živjeti po Pravilu.
4. Rizničar, ili ekonom, ima ovu zadaću:
a) pomno čuvati primljene doprinose bilježeći u za to određeni registar pojedine primitke, datum kad su mu predani i ime onoga tko ih je dao ili onoga tko ih je skupio;
b) u isti registar bilježiti izdatke označujući datum i namjenu u suglasju s uputstvima vijeća bratstva;
c) polagati račun o svome upravljanju skupštini i vijeću bratstva po propisima nacionalnoga statuta.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.