U srijedu 22. lipnja 2022. na Radio Mariji:

Tema:”Aktualnosti u životu hrvatskog OFS-a i Mjesnog bratstva Kaptol”
Gosti: Zoran Milić, ministar MB Kaptol, Goran Luketa, međunarodni vijećnik OFS-a i Ana Fruk, MB Kaptol
Voditelj: Igor Kanižaj