Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 22. lipnja 2022.:

  • Tema: “Aktualnosti u životu hrvatskog OFS-a i Mjesnog bratstva Kaptol”
  • Gosti:
    • Zoran Milić, ministar MB Kaptol,
    • Goran Luketa, međunarodni vijećnik OFS-a,
    • Ana Fruk, MB Kaptol
  • Voditelj: Igor Kanižaj