Tečaj za nezdravstvene volontere u hospicijskim kućnim posjetama ogranizira Socijalna inicijativa FSR-a i Frame.

Više o tome na stranicama Socijalne inicijative.