Od Marije iz Međunarodne udruga katolika esperantista – HR ogranak.

slide5.JPG