Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 26. rujna 2018.:

  • Tema: “Treći europski kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži”
  • Gosti:
    • Danijela Rebac OFS,
    • Marijana Mijatović, nacionalna potpredsjednica Frame,
    • fra Vladimir Vidović, nacionalni duhovni asistent OFS-a i Frame
  • Voditelj: Igor Kanižaj