“Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: “Zdravo, kralju židovski!” Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.” (Mt 27, 29-30)

“Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.
A on će mu: Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!” (Lk 23, 42-43)

“I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.” (Lk 23, 46)

“Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.” (Mt 27, 54)

“Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene.” (Mk 15, 46)