U subotu 24. lipnja je blagdan Bezgrešnog Srca Marijina.