ŽENA – DJEVICA I MAJKA

Elizabeta ispunjena Duhom Svetim povika iz svega glasa: “Blagoslovljena ti među ženama.” Prema izvorniku ovdje treba čitati superlativ. U Bogorodici se ostvarilo ono što je veliko, sveto i uzvišeno kod žene.
Starozavjetni mudrac pita: “Tko će naći ženu vrsnu?” Dobru, radinu, ali nadasve pobožnu, svetu, koja ostvaruje strah Božji. U Mariji iz Nazareta je to ostvareno. Duh Sveti prokazuje je preko Elizabete.
“Uze je k sebi” (Iv 19, 27). Majka Božja je ikona poslanja žene kao majke i djevice. Bog Otac joj povjerava svojeg Sina, koji se rađa od žene (Gal 4, 4). Stari liturgijski tekst kaže: “Ti (Djevice) si rodila Sina bez oca, Sina kojeg je Otac prije vjekova rodio bez majke.”
Majčinstvo Djevice postaje ljudski lik božanskog očinstva. Božanskom očinstvu odgovara žensko majčinstvo, njezina sposobnost da primi božanstvo. Svrha kršćanskog života je da svako biće bude “majka”, za otajstvo duhovnog rađanja. Pavao za svoje duhovno očinstvo kaže da su to “porođajne boli”, dok se “Krist ne oblikuje” (Gal 4, 19).
Marijino majčinstvo dolazi do izražaja u “času Žene”, podno križa. Isus ondje predaje svoju Majku ljubljenom učenika. I ovaj je uze “k sebi” (Iv 19, 27), u svoju intimnost. Isti izričaj imamo u 1, 11: “K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.” “Njegovi” ga ne primiše, a učenik ljubavi prima Mariju. Žena uvodi Boga u intimnost čovjeka. Razapeto majčinstvo podno križa sve je u daru, u ljubavi kojom se rađa novo stvorenje, “ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.” (Iv 1, 13) “Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.” (Iv 3, 6)
Djevica iz Nazareta po Duhu Svetom zače Sina Božjega i postade Bogorodica. Tako se događa i duhovno rođenje svakog čovjeka – uz Duha Svetoga prisutna je i Marija koja postaje Majka krštenih.
I majke i posvećene djevice imaju svoj uzor u Mariji Djevici i Majci. Ona je uzor i tip svake žene i otkriva istinsko dostojanstvo istinske ženskosti.
Kardinal Stefan Wyszynski, u svome dnevniku zatočenja (1953-1956) piše: “Ponavljam: svaki put kad žena uđe u tvoju sobu, uvijek ustani, iako si veoma zaposlen… Žene te moraju podsjetiti na Službenicu Gospodnju, na čije ime sva Crkva ustaje na noge, uz koju su žene prisno povezane. 
Celestin Tomić, Iz Veritasa br. 9/2001.