Bolesnički dan 2005.

Hvala svima koji su pomogli oko Bolesničkog dana!