SLUŽBA RIJEČI:
srijeda, 18.5.2011. u 19,15 sati
crkva sv. Franje na Kaptolu

TRIBINA:
četvrtak, 19.5.2011. u 19,30 sati
prostor pri crkvi sv. Križa, Siget

Neka nam hrana bude lijek, a lijek hrana
Codex Alimentarius

prof. dr. sc. Marijan Jošt