FRANJEVAČFRLJŠDKA TEOLOGIJA SARAJEVO ORGANIZIRA Program Trajne formacije

SARAJEVO 12.7. – 18.7. 2015.

za članove/ice franjevačke obitelji iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i za sve zainteresirane koji žele upoznati duhovno, moralno i kulturno bogatstvo franjevačke karizme. Cilj ovoga programa je upoznavanje veličanstvene vizije Franje Asiškoga koja se temelji na Isusovu evanđelju i koja ističe bratstvo i sestrinstvo ne samo svih ljudi, nego i svih bića, svih Božjih stvorenja. Sva bića u svemiru su braća i sestre po stvorenosti. Franjo time nudi alternativu današnjem svijetu nasilja.

Posjet sv. Franje sultanu Maliku al-Kamilu usred križarskog rata 1219. godine u Damietti (Egipat) i susret fra Anđela Zvizdovića sa sultanom Mehmedom II. Osvajačem na Milodražu 1463. godine paradigma je franjevačkog dijaloga s pripadnicima različitih religija, svjetonazora, kultura, itd. Franjino i Klarino čovjekoljublje nastavlja živjeti u osamstoljetnom bratstvu i sestrinstvu njihovih sljedbenika/ica, utirući put miru i u našem nemirnom vremenu. Na ovim temeljima miroljubivog života želimo danas graditi mostove i nadilaziti isključivosti koje opterećuju naše društvo.

U tu svrhu kroz ovaj program nudimo integracijski studij iz franjevačke povijesti, franjevačkih izvora, franjevačke filozofije i teologije, te franjevačke duhovnosti, kao i praktične vježbe – radionice i posjete različitim vjerskim institucijama. 

Studijski dio: 

 1. Povijest franjevačkog pokreta; Povijest franjevaštva u Hrvata – Fra Marko Karamatić
 2. Marija Petković: Vlastiti put posvećenog života – Mr. S. Vianeja Kustura
 3. S Klara Asiška: Novost u posvećenom životu – Mr. Fra. Rozo Brkić
 4. Odnos velikoga i maloga – pokušaj shvaćanja jedne franjevačke paradigme Dragan Pavelić
 5. Franjevačka filozofska i teološka škola; Franjevaštvo u našem vremenu – Fra Mile Babić
 6. Bitni elementi redovničke duhovnosti; Temeljne značajke franjevačke duhovnosti; Ekumenski i međureligijski dijalog u franjevačkoj tradiciji – Fra Marinko Pejić

 Radionice:

 1. Rad s tekstovima Franjevačkih izvora
 2. Dijeljenje vlastitih iskustava

 Posjeti:

 1. Najstarijim franjevačkim samostanima
 2. Katoličkoj katedrali
 3. Židovskom hramu i muzeju
 4. Staroj pravoslavnoj crkvi i muzeju
 5. Gazi Husrev-begovoj džamiji

Pozivamo sve zainteresirane: bogoslove, studente/ice, članove/ice FSR-a i FRAMA-e, kapelane, župnike, gvardijane, časne sestre, kao i ostale intelektualce različitih vjera i narodnosti da zajedno otkrivamo vrijednosti drugih i drugačijih od nas i da gradimo ozračje uzajamnog povjerenja, kao pretpostavke nužne za miroljubivi život.

Smještaj i hrana su osigurani za sve sudionike/ce na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu po cijeni od 240 KM ili 120 € ili 900 HRK (za cijelo vrijeme tečaja).

Program započinje u nedjelju, 12. 7. u 19 sati, a završava u subotu, 18. 7. s ručkom.

Svi sudionici/e će na kraju dobiti certifikate.

Prijave slati do 4. 07. 2015. na adresu: 

fra Pero Vrebac

vreper2@gmail.com

mob. (+387) 063 294 853

Organizator:

Franjevačka teologija – Sarajevo

Aleja Bosne Srebrene 111

BiH – 71000 Sarajevo

tel: + 387 33 453-266

fax: + 387 33 460-507

e-mail: tajnteol@bih.net.ba