FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
ZAGREBAČKO PODRUČJE
BLAŽENOGA ALOJZIJA STEPINCA
10000 Zagreb, Kaptol 9
Broj: 72 / 2001.
Zagreb, 15. rujna, 2001. god.

Hrvatsko Nacionalno bratstvo FSR-a, do prošle godine, povezivalo je Franjevački svjetovni red po Provincijama franjevaca Prvoga Reda za svaku franjevačku obedijenciju posebno. Temeljem Generalnih konstitucija zahtijevao se preustroj Franjevačkog svjetovnog reda po posebnim područjima-regijama. Tako je novi preustroj udružio u jedinstveni Red sva mjesna bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda na određenom području, za koja duhovnu asistenciju zajednički ostvaruju franjevci Manja braća-OFM, franjevci Konventualci-OFM conv, franjevci Kapucini-OFM cap i franjevci Trećega samostanskog reda-TOR.

Nakon uspješno provedenog inicijalnog postupka ustrojavanja Franjevačkog svjetovnog reda po područjima prema Generalnim konstitucijama FSR-a, osnovano je i konstituirano, 9. prosinca 2000. godine Zagrebačko područje FSR-a bl. Alojzije Stepinac na Izbornoj skupštini održanoj u Zagrebu, u prostorijama samostana franjevaca konventualaca na Sv. Duhu, koje sada čini 30 mjesnih bratstava FSR-a, s oko 1600 braće i sestara, a pokriva područje Zagrebačke nadbiskupije i Varaždinske biskupije, te nekoliko mjesnih bratstava iz Požeške i Gospičke biskupije, spojenih u jednu naravnu cjelinu zbog geografske blizine i pastoralne stvarnosti. Područno bratstvo osigurava povezanost mjesnih bratstava međusobno i s Nacionalnim bratstvom, poštujući jedinstvo FSR-a i skladno povezivanje različitih franjevačkih obedijencija koje se brinu za duhovnu asistenciju, i to za 21 mjesno bratstvo franjevci manja braća (OFM), za 4 mjesna bratstva franjevci konventualci (OFM conv), za 3 mjesna bratstva franjevci kapucini (OFM cap) i za 2 mjesna bratstva franjevci Trećega samostanskog reda (TOR).

Za prvog ministra izabran je Krešimir Štetić, brat Filip, iz mjesnog bratstva FSR-a u Zagrebu, Kaptol 9 (OFM), za doministru sestra Dragica Hrenić iz MB Novi Marof (OFM conv.), za tajnicu Hilda Švarcmajer, s. Agnes-Janja, MB Zagreb, Kaptol (OFM), te za vijećnike slijedeći članovi FSR-a: brat Mladen Jurak, MB Zagreb, Ksaver (TOR), sestra Božica Račić, MB Zagreb, Gospa Lurdska (OFM provincija Spolitsko Makarska), s. Verica Kevilj, MB Zagreb, Sv. Duh (OFM conv.), b. Josip Šuman, MB Sisak (OFM conv.), s. Štefica Car, MB Virovitica (OFM), b. Božidar Kelemen, MB Varaždin (OFM cap.), b. Marijan Laušin, MB Varaždin (OFM cap.), b. Branko Pagadur, MB Varaždin (OFM), s. Ljubica Posavec, MB Čakovec (OFM), te za duhovne asistente fra Kornelije Šojat (OFM Kaptol), fra Nikola Bašnec, (OFM cap.), fra Augustin Kordić (OFM conv.) i fra Dario Čovčić, (TOR).

U Franjevačkom samostanu OFM provincija Sv. Ćirila i Metodija, u Zagrebu, na Kaptolu 9, sjedište je Područnog bratstva FSR-a Zagrebačkoga područja, koje nosi ime svog zaštitnika bl. Alojzija Stepinca.

Odmah po ustrojstvu ovog područja Vijeće je pokrenulo aktivnosti predviđene Generalnim konstitucijama i Statutom Područnog bratstva, usvojenog na Nacionalnom Kapitulu FSR-a Hrvatske, za što je naslijeđen dobar radni materijal od prethodnog Provincijskog Vijeća FSR-a franjevačke provincije OFM sv. Ćirila i Metodija. Za početak je obveza bilo prikupiti podatke iz pojedinih mjesnih bratstava i dovesti u red postojeće, te oformiti sve potrebne knjige za dokumentaciju i evidenciju, zatim poslati Božićne čestitke, ukupno na cca 120 adresa. U mjesecu siječnju se pristupilo izradi novog pečata Područja, duhovnih asistenata, te štambilja za dokumentaciju Područnog bratstva, zatim pripremi za saziv 1. radne sjednice Vijeća u cijelosti, koja je određena za subotu 10. veljače 2001. godine u Franjevačkom samostanu na Kaptolu 9 u Zagrebu, što je povijesna 1. redovita sjednica Područnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda Zagrebačkoga područja bl. Alojzija Stepinca.

Obzirom na to da je 10. veljače i spomendan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područja zagrebačkog, članovi Područnog vijeća odmah na početku sjednice zajedno su pohodili grob Blaženika u zagrebačkoj katedrali. Vijeće je također ranije svim mjesnim bratstvima poslalo pismo da se svečano i u molitvi proslavi dan zaštitnika Zagrebačkoga područja FSR-a, te da u duhovnim razmatranjima uprisutne duhovno nasljeđe uzoritog kardinala, mučenika i člana franjevačkog svjetovnog reda od 1935. godine, čiju duboku i jaku vjeru i pouzdanje u volju Božju želimo nasljedovati.

U nastavku sjednice članovima Područnog vijeća duhovni nagovor imao je p. Augustin Kordić, OFM conv na temu – Duhovni lik bl. Alojzija Stepinca mučenika.

Radni dio sjednice bio je bogat sadržajem:

 1. Ministar b. Krešimir Štetić izvijestio je o svim obavljenim zadacima koje je trebalo izvršiti, od konstituiranja Vijeća do sada: od ustanovljenja arhiva, izrade pečata i štambilja, izrade zapisnika i adresara.
 2. Razmatran je Plan ostvarivanja bratskih i pastoralnih pohoda u 2001. godini, na temelju podataka iz kartoteke mjesnih bratstava FSR-a.
 3. Izrađivan je Kalendar događanja u 2001. godini dopunjen s prikupljenim podacima o redovitim programima svih obedijencija.
 4. Razmatran je izrađeni Podsjetnik o poslovanju, koji će biti značajna pomoć dužnosnicima Područnog vijeća u njihovom radu na svim njihovim područjima rada.
 5. Dogovarana su imena nositelja/povjerenika za službe u Statutom predviđenim Povjerenstvima za oblikovanje, za rad s mladima, za informacije i komunikacije, za pravna i statutarna pitanja i za kulturu.
 6. Dogovarano je o organizaciji Područnog hodočašća u Molve i Koprivnicu, koje je tradicionalno preuzeto i organizira se zajedno s Osječkim područjem FSR-a, a održava se već sedmu godinu prve subote u lipnju. Ove godine to je 2. lipnja.
 7. Podržan je prijedlog za dva termina za duhovne vježbe članova FSR-a Područnog bratstva, koje će se također za ovu godinu objediniti s Osječkim i Riječkim područjem FSR-a. Duhovne vježbe će se održavati u Kući susreta Tabor u Samoboru od 5.– 8. srpnja na temu: Molitva u našem životu i od 13.– 15. srpnja 2001. godine na temu: Euharistija u našem životu. Voditelj duhovnih vježbi u oba termina bit će p. Zvjezdan Linić.
 8. Uvažavajući da se pojedini zaslužni članovi imenuju za doživotne počasne članove, Područno vijeće je utvrdilo prijedlog doživotnih počasnih članova ovog Područnog vijeća za osvjedočen i požrtvovan rad u službi Franjevačkog svjetovnog reda na razini Provincijskih i Nacionalnog bratstva i to za s. Klaru Mariju Vincens, OFM Kaptol i b. Luku Lopinu, OFM conv. Sv. Duh.
 9. Utvrđen je datum održavanja Skupštine Područnog bratstva za 24. ožujka 2001. godine.

Nakon završetka radnog dijela slavljena je Sveta misa u obnovljenoj maloj samostanskoj Kapelici sv. Franje, a druženje je nastavljeno u samostanskoj blagovaonici.

U subotu 24. ožujka 2001. godine u Franjevačkom samostanu na Kaptolu 9, u Zagrebu, se održavala 1. redovita sjednica Skupštine našeg Područnoga bratstva FSR-a koju čine članovi Područnog vijeća, članovi Nacionalnog vijeća FSR-a iz Područnog bratstva, ministri 30 mjesnih bratstava FSR-a, koja čine ovo Područje, duhovni asistenti iz svakog mjesnog bratstva, područni duhovni asistenti iz sve četiri franjevačke obedijencije OFM, i predstavnici FRAMA-e.

Duhovni nagovor, koji je u bratskom zajedništvu uvijek očekivani poticaj trajnoga obraćenja i težnje kršćanskom savršenstvu u franjevačkom duhu, imao je p. Kornelije Šojat, predsjedatelj Konferencije područnih duhovnih asistenata. Govorio je o proglašenju Dekreta o krepostima Časnog sluge Božjeg Vendelina Vošnjaka (Rim, 18. XII. 2000.), čiji se grob nalazi u Crkvi sv. Franje Asiškoga na Zagrebačkom Kaptolu. Potaknuo je upoznavanje njegovog uzornog i kreposnog kršćanskog i franjevačkog života i promicanje svetosti.

U radnom dijelu ministar b. Krešimir Štetić podnio je izvješće o radu, a rizničar b. Mladen Jurak o blagajničkom poslovanju.

Skupština je donijela svojevrstan poslovnik o radu pod nazivom Podsjetnik o poslovanju, koji započinje s molitvom našeg serafskog oca sv. Franje:

“Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj nama nevoljnima, da radi tebe činimo ono što znamo da ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa”.

Ministar je izložio Plan rada za ovu godinu. Iznio je da će se u 2001. godini obaviti najmanje 11 bratskih i pastoralnih pohoda i predsjedanja izbornim skupštinama u mjesnim bratstvima FSR-a.

Pravilo FSR-a, članak br. 24. stavlja u zadatak Vijeću jačanje zajedništva među članovima FSR-a i osiguranje uvjeta za rast u franjevačkome i crkvenom životu. Generalne konstitucije FSR-a, članak 44. utvrđuje potrebu zalaganja i pomaganja na trajnom oblikovanju članova i za to treba pronalaziti prikladne programe. Statut Područnoga bratstva u članku 20. određuje da će se zavjetovana braća i sestre trajno odgajati za sve produbljenije i obuhvatnije življenje u franjevačkom duhu, u mjesnom bratstvu kojemu pripadaju, u svojoj obitelji i u svijetu. Trajni odgoj obuhvaća redovite, najmanje mjesečne susrete na razini bratstva, te povremene (godišnje) duhovne obnove, duhovne vježbe, pokornička slavlja i druge programe.

Za oživotvorenje ovih potreba, Skupština Područnog bratstva prihvatila je ostvariti duhovne vježbe – seminare za članove FSR-a u Kući susreta Tabor u Samoboru u dva predložena termina i program Područnog hodočašća u Molve i Koprivnicu.

Brat Krešimir Štetić, ministar Područnog bratstva, predstavio je programe duhovnih vježbi u Kući susreta Tabor, koje će za članove FSR-a našeg Područja voditi p. Zvjezdan Linić. Potaknuo je mjesna bratstva FSR-a da se uz zavjetovane članove, na ove duhovne vježbe preporuče uključiti i novaci. Za svaki termin potrebno je prijaviti 70 braće i sestara koji će boraviti u Taboru. Mjesna bratstva su posebnim dopisom obaviještena o svim detaljima.

O Područnom hodočašću u Molve i Koprivnicu govorila je doministra s. Dragica Hrenić. Hodočašće se organizira u subotu 2. lipnja zajedno s Osječkim područjem FSR-a s motom: “Upoznajmo svoje Područje i produbimo svoje zajedništvo”. Mjesnim bratstvima je uz poseban dopis poslan program hodočašća sa svim uputama.

Za izvršenje plana i programa rada u mandatnom razdoblju ministar b. Krešimir Štetić predložio je imenovanje članova u pet povjerenstava:

 1. Povjerenstvo za oblikovanje: Branko Pagadur, Božica Račić, o. Augustin Kordić
 2. Povjerenstvo za rad s mladima: Ljubica Posavec, Verica Kevilj, Mladen Jurak, o. Dario Čovčić
 3. Povjerenstvo za informacije i komunikacije: Marijan Laušin, Višnja Mikić, o. Kornelije Šojat, o. Nikola Bašnec, Krešimir Štetić, Hilda Švarcmajer, o. Đuro Hontić
 4. Povjerenstvo za pravna i statutarna pitanja: Hilda Švarcmajer, o. Kornelije Šojat, Štefica Car, Dunja Todorić-Horina, Ivan Šantek
 5. Povjerenstvo za kulturu: Dragica Hrenić, o. Nikola Bašnec, Zlatica Živković, Josip Šuman.

Obzirom na to da su osnova franjevaštva i uopće kršćanstva djelotvorna ljubav i otvorenost drugima, te da se takvi programi i život odvijaju u mjesnim bratstvima, ministar je predložio da se kroz dopune Statuta ugrade povjerenstvo za karitas i povjerenstvo za ekumenizam, kako bi se preko Područnog vijeća i te aktivnosti razvijale i koordinirale.

Skupština je glasovanjem prihvatila prijedlog da su počasni i doživotni članovi Područnog vijeća: s. Klara Marija Vincens i b. Luka Lopina, cijeneći njihov dugogodišnji rad u životu i institucijama Franjevačkog svjetovnog reda, te sebedarnom promicanju franjevaštva u svojim sredinama. Tom prigodom ministar im je uručio prigodne plakete.

Poslije radnog dijela slavljena je Sveta misa u Crkvi, koju je predvodio p. Kornelije Šojat uz koncelebraciju ostalih duhovnih asistenata, te je u samostanskoj blagovaonici poslužen je objed uz radosno druženje.

Bratski i pastoralni pohodi:

Mjesno bratstvo je osnovna stanica cijeloga Reda i po Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda mora biti kanonski osnovano. Vodi ga ministar i vijeće koje biraju zavjetovani članovi bratstva u skladu s Generalnim konstitucijama na tri godine. Zbog toga se svake tri godine saziva izborni kapitul bratstva i traži pastoralni i bratski pohod bratstva više razine najmanje jedanput u trogodištu.

Od početka ove godine novom Zagrebačkom Područnom vijeću stizali su pozivi za bratskim i pastoralnim pohodima i predsjedanju izbornim skupštinama u mjesnim bratstvima. Tako je u razdoblju od ožujka do lipnja ove godine u okviru Zagrebačkoga područja bilo sazvano i održano sedam izbornih kapitula mjesnih bratstava FSR-a i toliko bratskih i pastoralnih pohoda.

Izbornim skupštinama u svih sedam mjesnih bratstava predsjedao je i potvrđivao izbore osobno ministar Područnog bratstva b. Krešimir Štetić. Kao svjedok zajedništva s Prvim redom na izbornim skupštinama uvijek je bio prisutan Područni duhovni asistent iz obedijencije koja ostvaruje duhovno vodstvo mjesnoga bratstva. Uvijek je prisustvovala i tajnica Područnog vijeća Hilda Švarcmajer.

18. ožujka 2001. godine bio je prvi pohod i Izborna skupština u Mjesno bratstvo Koprivnica, a smijemo ga u novom ustroju zvati povijesnim. Za ministra je izabran u ponovljenom mandatu b. Ivan Grošić.

25. ožujka 2001. godine u 10 sati na Izbornoj skupštini u Mjesnom bratstvu Bjelovar za ministru je izabrana u ponovljenom mandatu s. Anđela Ivanković.

Isti dan 25. ožujka 2001. godine u 16 sati Izborna skupština se održala u Mjesnom bratstvu Zagreb – Sveti Duh. Za ministru je izabrana u ponovljenom mandatu s. Melita Bašić.

22. travnja 2001. godine Izborna skupština održala se u Mjesnom bratstvu Molve. Za ministru je izabrana s. Marija Popec.

29. travnja 2001. godine održana je treća Izborna skupština mladog Mjesnog bratstva u Novom Marofu. Za ministru je izabrana s. Dragica Hrenić. Ovdje želimo pohvaliti ovo mjesno bratstvo koje od 65 zavjetovanih članova ima čak 22 bračna para.

6. svibnja 2001. godine izborna skupština održana je u Mjesnom bratstvu Goričan. Za ministru je izabrana u ponovljenom mandatu s. Marija Markač.

13. svibnja 2001. godine Izborna skupština održana je u Mjesnom bratstvu Zagreb – Kozari Bok. Za ministru je izabrana s. Ružica Kontrec.

Prema evidenciji Područnog vijeća do kraja ove godine bit će održano još četiri izborne skupštine u mjesnim bratstvima FSR-a.

U prvoj polovici srpnja 2001. godine održana je prema planu, u Kući susreta Tabor u Samoboru, duhovna obnova za članove Franjevačkoga svjetovnog reda iz Područja: od 5. do 8. srpnja i od 13. do 15. srpnja. Duhovnu obnovu organiziralo je Vijeće Područnog bratstva ispunjajući zadaću na potrebi trajnog oblikovanja braće i sestara za rast u franjevačkom i crkvenom životu.

Duhovne vježbe vodio je p. Zvjezdan Linić, voditelj Tabora, i sam član Franjevačkog svjetovnog reda prije ulaska u prvi red i svečeništvo, dugogodišnji duhovni asistent Mjesnog bratstva na zagrebačkom Kaptolu, a obnašao je i službe u višim razinama, u Provincijskom i Nacionalnom vijeću FSR-a. Uz to niz godina vodi duhovne vježbe za članove FSR-a.

Na duhovne vježbe ukupno se prijavilo više od 150 franjevačkih svjetovnjaka, koji su boravili na cijelom programu, a znatan broj braće i sestara dolazili su i sudjelovali barem na dijelu programa. Tako je na seminarima u Kući susreta Tabor u oba termina bilo preko 200 članova Franjevačkog svjetovnog reda iz 15 mjesnih bratstava našeg Područja. Velik broj članova došao je iz mjesnih bratstava Zagreb-Kaptol, Čakovec i Virovitica. I duhovni asistent Mjesnog bratstva Virovitica sudjelovao je u prvom terminu na cijelom programu duhovnih vježbi.

Tema u prvom terminu bila je: Molitva u našem životu. Obnovljeni u duhu molitve vjerujemo da ćemo nakon duhovnih vježbi biti gorljiviji molitelji, čime će naš duhovni život biti cjelovitiji, a naša molitva istinski i iskreni razgovor s Bogom, doživljaj neizrecive blizine uz Riječ Božju koja nas prosvjetljuje, mijenja i vodi. Obnovljen je molitveni stav djeteta i apsolutnog povjerenja prema Bogu Ocu i sigurnosti u njegovu neizmjernu ljubav. Sveti Franjo nam i danas govori: “Radite braćo, ali tako da ne izgubite Duh molitve”.

Tema duhovnih vježbi u drugom terminu bila je Euharistija u našem životu. Sveti Franjo je imao veliko strahopoštovanje prema euharistiji i ona mu je mnogo značila. Uz sebe je uvijek želio imati svećenika koji je služio svetu misu. U razmatranjima o euharistiji obogaćeni smo neizrecivom tajnom tog sakramenta. Sveta misa je doživljena kao uprisutnjenje Isusove muke i žrtve, kao prisutnost Isusa Krista u Riječi Božjoj, doživljaju osluškivanja što nam Bog govori. Učili smo kako sebe prepoznati u euharistiji, u predanju i prikazanju. Razmatralo se o znaku kruha i vina, o tajni gozbe, lomljenja kruha, važnosti stola, blagovanja, zajedništva i služenja.

Potaknuti Božjom Riječi, te u ozračju molitve, slavljenja euharistije, klanjanja pred Presvetim i pjesme, u lijepom prostoru Tabora okruženog zelenim parkom i cvijećem, okruženi pažnjom poslužitelja Kuće, osjećali smo prisutnost živoga Gospodina. I možemo uskliknuti: “Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni!” Mnogi su izrazili želju da se dogodine na duhovnim vježbama opet nađemo u Taboru.

Područno hodočašće u Molve i Koprivnicu

Ovo hodočašće zapravo predstavlja susret zajednica FSR-a, a održano je u subotu 2. lipnja 2001. godine i preuzeto od ranijeg ustroja FSR-a, a njegovali su ga šest godina franjevački svjetovnjaci iz Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Ovo je sedma godina i hodočašće je organiziralo zajednički Zagrebačko i Osječko područje. Glavni organizator bio je ministar Osječkog područja FSR-a i Nacionalni doministar b. Vid Mato Batorović, a koordinator za Zagrebačko područje doministra s. Dragica Hrenić.

Naše Zagrebačko područje bilo je zastupljeno s 461 hodočasnikom iz 22 mjesna bratstva i s 13 duhovnih asistenata.

Ukupno je bilo 722 hodočasnika i 21 duhovni asistent.

Svetu misu u svetištu Majke Božje Molvarske predvodio je provincijal franjevaca konventualaca o. Ilija Miškić, uz koncelebraciju svih duhovnih asistenata.

Poslije svete mise duhovni asistent mjesnog bratstva Molve fra Jere Vujić predstavio je crkvu i svetište. Poslije smo se našli u druženju u lijepom parku oko crkve potpomognuti sokovima i napolitankama od strane domaćeg mjesnog bratstva s članovima FRAMA-e.

Iz svetišta Majke Božje Molvarske krenulo se put Koprivnice, gdje nas je dočekalo domaće mjesno bratstvo u samostanu i crkvi sv. Antuna Padovanskoga. Tamo smo imali predstavljanje svih prisutnih mjesnih bratstava FSR-a i večernju molitvu iz Božanskog Časoslova.

Nakon pjesme u prostranom samostanskom dvorištu uz radosno druženje domaće bratstvo nas je poslužilo kolačima i sokovima.

Ministar Područnog vijeća b. Krešimir Štetić predao je darove koje je Područno vijeće pripremilo za predvoditelja misnog slavlja, te za mjesna bratstva u Molvama i Koprivnici.

Darovi su uglavnom bile prigodne knjige iz franjevačkoga opusa.

Tijekom ove godine održano je i 6 posebnih sjednica užeg odbora Područnog vijeća, uglavnom sastavljenog od članova Vijeća iz Zagreba, uz prisustvo barem jednog duhovnog asistenta. Na tim sjednicama usuglašavan je način rješavanja redovitih i izvanrednih potreba, kao što su:

 1. priprema redovitih Skupština i sjednica Vijeća Područja
 2. financijske potrebe našeg područja i Vijeća
 3. slanje Uskrsnih čestitki (također na cca 120 adresa)
 4. detalji organizacije hodočašća i seminara duhovne obnove
 5. potreba da se pronađe način rješavanja novih potreba za ormare za dokumentaciju Područnog Vijeća, koji je zajednički s Nacionalnim Vijećem. Ovaj problem je riješen tijekom mjeseca srpnja izradom pet novih ormara u prostoru samostana na Kaptolu, uz veliku pomoć ministra mjesnog bratstva b. Zorana Milića i suradnika iz tog bratstva, angažmanom p. Kornelija, b. Krešimira i s. Hilde, te uz podršku i sufinanciranje provincijala provincije sv. Ćirila i Metodija, p. Lucija Jageca, kojima se i ovim putem zahvaljujemo.
 6. pripreme za izdavanje priručnika za pouku novaka, a temeljem Kaptolskih materijala,
 7. prevođenje i tiskanje novih, dorađenih Generalnih Konstitucija FSR-a i s tim u svezi potreba dorade našeg Statuta,
 8. ovogodišnji izbori na nacionalnoj razini FSR-a,
 9. poticanje angažmana “zamrlih” mjesnih bratstava (Čuntić, Hrv. Kostajnica, Klanjec, Đurmanec) i osnivanja novih mjesnih bratstava, što je započelo u Sesvetskoj Sopnici.

Uz napomenu da je ovo prijelazna godina za ranije prikupljanje izvješća iz mjesnih bratstava i uvažavajući da je do sada pojedinačnih izvješća pristiglo vrlo malo, u ovom izvješću donosimo zbirno način aktivnosti i rada u mjesnim bratstvima, te u prilogu popis svih mjesnih bratstava našeg Područja s imenima ministara i duhovnih asistenata, zajedno s adresama.

Redoviti rad u svim mjesnim bratstvima je uglavnom usmjeren na molitvena okupljanja, klanjanja pred Presvetim, molitvu žive krunice, zatim na karitativnu djelatnost, posebno okrenutu prema starijim, potrebitijim i nemoćnim osobama, prvenstveno članovima FSR-a. Sva mjesna bratstva se okupljaju na redovitim mjesečnim skupštinama, uz redovito prisustvo duhovnih asistenata.

Članovi FSR-a se danas sve više uključuju u pastoralnom radu župa, u organiziranju hodočašća, u župskoj katehizaciji, te na sustavnom jačanju duhovnosti pojedinih zajednica. U Zagrebu članovi bratstva Kaptol pomažu u radu kuhinjica za prehranu siromaha. U aktivnijim bratstvima poput Kaptola, Sv. Duha, Varaždina, Virovitice i još nekih, postoje i posebne aktivnosti usmjerene na okupljanja pojedinih interesnih skupina; poput ekologa, umjetnika, medicinara, karizmatika, ekumenskih skupina, te na edukacijske tribine prema posebnom interesu i mogućnostima pojedinih sredina. U mjesnom bratstvu na Kaptolu se također organiziraju posebna okupljanja i aktivnosti unutar pojedinih skupina zajednički zavjetovanih članova. U većini mjesnih bratstava se sustavno radi na formaciji i uvođenju kandidata i simpatizera pod okrilje franjevaštva. U tome imamo veliku pomoć naših duhovnih asistenata i danas se sve više uz redovitu franjevačku literaturu za tu namjenu koriste materijali iz priručnika nastalog u Kaptolskom bratstvu i za koji se predlaže tiskanje uz potrebnu doradu stručnjaka za pouku i rad na formaciji franjevačkih svjetovnjaka.

Uzimajući u obzir dostupne podatke možemo reći da u našem Području trenutno ima nekoliko desetaka novaka i kandidata koji se pripremaju za ulazak u FSR, a od toga ih je više od polovice u najbrojnijem mjesnom bratstvu u cijeloj Hrvatskoj, u Zagrebu na Kaptolu.

U mnogim našim franjevačkim sredinama (Zagreb Kaptol, Siget, Kozari Bok i Sv. Duh, Varaždin, Čakovec, Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Karlovac, Krapina, Kloštar Ivanić, Samobor i Cernik) postoje i vrlo aktivno i angažirano djeluju zajednice franjevačke mladeži – FRAMA, koja se sve više približava i uključuje u zajedničke aktivnosti i suradnju sa zajednicama Franjevačkog svjetovnog reda, te životom i radom svjedoče kako je franjevački duh uvijek napredan, aktualan i kreativan, vedar i djelotvoran.

MIR I DOBRO!

Izvješće sastavio: (uz pomoć tajnice Hilde Švarcmajer,s. Agnes-Janja)

Ministar: b. Krešimir Štetić,

Prilog: Popis Mjesnih bratstava, ministara, duhovnih asistenata i članova Vijeća Zagrebačkog Područja FSR-a s adresama i telefonima, brojem članova pojedinog bratstva, te franjevačkih obedijencija kojima su priključena MB

Red. br. Ime i prezime Mjesno bratstvo FSR-a i broj članova Adresa, telefon
1. o. Svetislav Krnjak, OFM Zagreb MB Bjelovar – 128 43000 Bjelovar, Mihanovićeva 6, tel: 043/243-407
2. o. Vjekoslav Kocijan, OFM Zagreb MB Bušetina – 15 33404 Špišić Bukovica, Preradovićeva 1, tel: 033/716-031
3. o. Franjo Tomašević, OFM Zagreb MB Cernik – 26 35404 Cernik, Potočna 4, tel: 035/369-043
4. o. Anđelko Rakhel, OFM Zagreb MB Čakovec – 55 40000 Čakovec, Franjevački trg 1, tel: 040/312-806
5. o. Čedomil Vešligaj, OFM Zagreb MB Čuntić – ? Franjevački samostan Čuntić, 44204 Jabukovac, tel: 044/823-610, 815-606 mb. 099/450-538
6. o. Drago Brglez, OFM Zagreb MB Đurmanec – ? Franjevački samostan Đurmanec, 49225 Đurmanec, tel/fax: 049/346-106
7. o. Stjepan Gagulić, OFM conv MB Galdovo, Sisak – 21 44000 Sisak, Velebitska 14, tel: 044/74 27 25
8. o. Mirko Kemiveš, OFM cap MB Goričan “Sv. Leonard” –37 Župni ured – Školska 39, 40324 Goričan / Zagreb, Kapucinska 47, tel: 01/2982-520
9. o. Stjepan Jambrošić, OFM Zagreb (o. Ante Barišić) MB Hrvatska Kostajnica – ? Franjevački samostan, N.Š. Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica
10. o. Gordan Propadalo, OFM Zagreb MB Karlovac, Presv. Trojstva –31 Franjevački samostan Presv. Trojstva, 47000 Karlovac, Trg bana J. Jelačića 7, tel: 047/615-950, 222-908
11. o. Drago Radelić, OFM Zagreb, žup.: preč. Ferdinand Vražić MB Karlovac, Švarča – 30 Franjevački samostan Presv. Trojstva, 47000 Karlovac, Trg bana J. Jelačića 7, tel: 047/615-950, 222-908
12. o. Ivan Mihalinec, OFM Zagreb MB Klanjec – ? Franjevački samostan, 49290 Klanjec, Trg A. Mihanovića 11, tel: 049/560-032
13. o. Slavko Bulaja, OFM Zagreb MB Kloštar Ivanić – 35 10312 Kloštar Ivanić, Sv.Marije 4, tel: 01/2892-611, 662-769
14. o. Slavko Milić, OFM Zagreb MB Koprivnica – 26 48000 Koprivnica, Franjevačka 1, tel: 048/642-160, 621-174
15. o. Celzo Vlahović, OFM Zagreb MB Krapina – 10 49000 Krapina, Samostanska 3, tel: 049/371-455
16. o. Jere Vujić, OFMconv MB Molve – 26 ?
17. o. Đuro Hontić, OFMconv MB Novi Marof – 66 Samostan sv. Antuna, Franjevačka 6, 42220 Novi Marof, tel: 042/?
18. o. Petar Runje, TOR MB Ogulin – 41 Nova cesta 7, 47300 Ogulin, tel: 047/ 532-406
19. o. Venancije Mihaljević, OFM Zagreb MB Samobor – 40 Franjevački samostan, Langova 18 10430 Samobor, tel: 01/3360-810
20. o.Vlado Mustač, OFM Zagreb MB Varaždin, “Sv. Ivan Krst.” – 131 Franjevački samostan, Franjevački trg 8, 42000 Varaždin, tel: 042/213-166, 213-167
21. o. Josip Vizjak, OFMcap MB Varaždin, “Sv. Feliks” – 24 Kapucinski samost., Kapucinski trg 7, 42000 Varaždin, tel: 042/213-550
22. o. Vjekoslav Kocijan, OFM Zagreb MB Virovitica – 57 Franjevački samostan, Zvonimirov trg 8, 33000 Virovitica, tel: 033/726-731 091/523-1755
23. o. Drago Vrhovac, OFMcap MB Zagreb, Dubrava – 25 Kapucinski samostan, Kapucinska 47, 10000 Zagreb, tel: 01/2993-030
24. o. Jakov Begonja, OFM Split MB Zagreb, Gospe Lurdske –71 Samostan – Vrbanićeva 35, 10000 Zagreb, tel: 01/4660 032
25. o. Zdravko Lazić, OFM Zagreb MB Zagreb, Kaptol – 618 Franjevački samostan, Kaptol 9, 10000 Zagreb, tel: 01/4814-284
26. o. Stanko Belobrajdić, OFM Zagreb MB Zagreb, Kozari Bok – 16 Samostan – Kozari Bok, I. odvojak 11 10000 Zagreb, tel:01/247-663
27. o. Dario Čovčić, TOR MB Zagreb, Ksaver – 10 10000 Zagreb, Jandričeva 21, tel: 01/4673-801
28. o. Josip Koren, OFM Zagreb MB Zagreb, Siget – 40 10000 Zagreb – Siget, Brodograditeljska 2, tel: 01/6550-288
29. o. Augustin Kordić, OFM conv MB Zagreb, Sveti Duh – 55 10000 Zagreb, Sveti Duh 31, tel: 01/3771-444
30. o. Josip Poletto, OFM Zagreb MB Zapolje – 26 35422 Zapolje, I. Zapoljskog 19, tel: 035/342-236
(31.) o. Oktavijan Nekić, OFM Zagreb MB Špišić Bukovica Samostan, Preradovićeva 1, 33404 Špišić Bukovica, tel: 043/243-407