U ponedjeljak 27. listopada 2014. u 19,30 sati, u crkvi svetoga Franje na Kaptolu, u Zagrebu, održat će se međureligijski molitveni susret pod naslovom „Dan duha Asiza – molitva za mir“, na kojem će sudjelovati predstavnici Evanđeoske pentekostne crkve, Evangeličke crkve, Islamske vjerske zajednice, Katoličke crkve, Makedonske pravoslavne crkve, Reformirane kršćanske crkve, Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, Srpske pravoslavne crkve i Židovske općine Zagreb.

Dan duha Asiza obilježava se redovito svake godine širom svijeta u spomen na molitvu za mir u svijetu predstavnika svih velikih svjetskih religija, koji su se 27. listopada 1986., na poziv pape Ivana Pavla Drugog, okupili u Asizu.

dda2014