Redovito mjesečno klanjanje Bratstva je u

petak, 4. veljače 2011.

poslije večernje sv. mise.

Klanjanje animira generacijska grupa

Misije

povodom 25. godišnjice svojih zavjeta.

klanjanje